בטיחות בתנועה עם המסיע נסימי

חברת “המסיע נסימי” שמה לעצמה את נושא הבטיחות בראש רשימת סדרי העדיפויות, בכדיי לעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים בתחום בטיחות הרכב.

קצין בטיחות
חברת המסיע נסימי מעסיקה קצין בטיחות אשר כל תפקידו הוא לשמור על תפקוד תקין ושותף של רכבי החברה ותפקוד תקין של נהגי החברה. חובתו של קצין הבטיחות היא להתעדכן בכל תקנה, חוק חדש, תקן חדש שיצא וליישם אותו בחברתנו. בנוסף לכך קצין הבטיחות עורך לכל רכבי המסיע נסימי בדיקה חודשית ולאחר מכן אישור בכתב מקצין הבטיחות אם לא נמצאו ליקויים.

טיפול חודשי ברכבים
אחת לחודש עובר כל כלי רכב בחברה ביקורת בטיחותית, טכנית על ידי מכון מורשה ממשרד התחבורה, כמו שמצוין על פי חוק.

נהגי המסיע נסימי
תהליך קבלת נהג לחברת המסיע נסימי הוא מהמחמירים ביותר נבדק אם ישנו רישום פלילי בעברו של הנהג, כמובן שנהג בעל עבר פלילי לא יועסק – בדיקה של גילון רישום עברות תנועה, ובדיקה של רישיונות נהיגה בתוקף. כל נהג אשר מעניין לעבוד בחברת המסיע נסימי בנוסף להצגת רישיונות מתאימים יידרש לעבור טסט פנימי ומחמיר שמבצעים קציני הבטיחות של החברה.

תקנים ואישורים
חברת המסיע נסימי פועלת על פי כל התקנים והאישורים הדרושים ואף יתרה מכך:
* רישיון עוסק מורשה
* רישיון לניהול עסק
* רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים
* כתב מינוי קצין בטיחות
* תקן ISO 9002

בטיחות