חברת המסיע נסימי פועלת על פי כל התקנים והאישורים הדרושים ואף יתרה מכך:

* רישיון משרד התחבורה
* מנהל מקצועי משרד הסעים
* כתב מינוי קצין בטיחות
* תקן ISO 9002
* רישיון ניהול עסק
* רישיון עוסק מורשה
* אישור ניהול ספרים

(כל אישורי החברה מצורפים כאן, נא ללחוץ על האישור המובקש כדי להגדיל אותו)

תעודות ואישורים